Prywatność i pliki cookie

Oświadczenie o ochronie prywatności dla standardowych użytkowników

Za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności odpowiada firma EMM International BV, z siedzibą w Bohemenstraat 19, 8028 SB, Zwolle, Holandia, właściciel marek EMM, Colad i Hamach.

Dane kontaktowe: EMM International BV, Bohemenstraat 19, 8028 SB, Zwolle, Holandia, tel.: +31 38 4676600, privacy@emm.com

1. Przetwarzane dane osobowe

EMM przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia usług i/lub dane dostarczone nam przez samych użytkowników. Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Stanowisko
 • Dane adresowe
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Inne dane osobowe przekazane nam np. podczas tworzenia profilu użytkownika na naszej witrynie lub w korespondencji bądź telefonicznie
 • Dane dot. lokalizacji

 

2. Przetwarzane dane specjalne i/lub wrażliwe

Na naszej witrynie ani w ramach naszych usług nie są gromadzone żadne dane o osobach odwiedzających poniżej 16 roku życia bez uprzedniej wyraźnej zgody rodziców lub opiekunów tych osób. Nie mamy jednak rzeczywistej możliwości sprawdzić, czy osoba odwiedzająca ukończyła 16 lat. Zalecamy kontrolowanie aktywności dzieci w Internecie, aby zapobiec gromadzeniu ich danych bez zgody rodziców. W przypadku podejrzenia, że dane osobowe dziecka zostały zebrane bez uprzedniej na to zgody, prosimy skontaktować się z nami, pisząc na adres privacy@emm.com, aby usunąć te dane.

3. Cel i przyczyny przetwarzania danych osobowych

EMM przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • Przesyłanie newsletterów i/lub broszur reklamowych
 • Kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ramach świadczonych usług

 

4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W sprawach, które mogą mieć (poważne) konsekwencje dla ludzi, EMM nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Za decyzje podjęte w zautomatyzowany sposób uznaje się decyzje podejmowane przez programy lub systemy komputerowe bez udziału człowieka (np. pracownika EMM).

5. Czas, przez jaki przechowywane są dane osobowe

EMM przechowuje dane osobowe tak długo, jak długo są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zgromadzone. Przy przechowywaniu wymienionych wyżej danych osobowych stosujemy się do następującej zasady: Jeśli dana osoba wyraziła wyraźną zgodę na kontaktowanie się z nią, jej dane osobowe są przechowywane do czasu rezygnacji przez tę osobę z subskrypcji/wycofania zgody na kontakt.

6. Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

EMM udostępnia dane osobowe różnym stronom trzecim wyłącznie, jeśli jest to niezbędne do realizacji warunków umowy oraz w sytuacjach, w których jest to wymagane z mocy prawa. Aby zagwarantować ten sam poziom bezpieczeństwa i poufności danych, jaki obowiązuje u nas, EMM zawiera odpowiednią umowę na przetwarzanie danych z firmami, które będą przetwarzać dane osobowe w naszym imieniu. Firma EMM pozostaje odpowiedzialna za przetwarzanie tych danych osobowych. EMM może przekazywać dane osobowe również innym, wymienionym poniżej stronom trzecim. Wówczas dane są przekazywane wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody osoby, do której dane te należą.

 • Profesjonalni doradcy, tacy jak księgowi czy zewnętrzni doradcy prawni bądź finansowi.
 • Agencje prowadzące badania rynkowe, agencje marketingowe i agencje PR, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.
 • Dostawcy, partnerzy biznesowi i podwykonawcy. i/lub
 • Wyszukiwarki i narzędzia do analizy internetowej.


7. Pliki cookie i podobne narzędzia

EMM wykorzystuje funkcjonalne, analityczne i śledzące pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na komputerze, w tablecie lub w smartfonie podczas pierwszych odwiedzin na naszej stronie internetowej. EMM wykorzystuje wyłącznie pliki cookie w celach technicznych. To pozwala nam zapewnić prawidłowe działanie naszej witryny oraz pozwala zapamiętać preferowane ustawienia. Pliki cookie pomagają nam także dbać o funkcjonalność witryny i jej stały rozwój. Dodatkowo wykorzystywane przez nas pliki cookie zapamiętują historię przeglądania, co pozwala nam oferować spersonalizowane treści i reklamy. Podczas pierwszych odwiedzin naszej witryny osoba odwiedzająca jest informowana o wykorzystywanych przez nas plikach cookie i poproszona o zgodę na ich zainstalowanie. W celu zrezygnowania z używania plików cookie należy tak skonfigurować przeglądarkę, aby nie zapisywała żadnych plików cookie. Dodatkowo można, z poziomu ustawień przeglądarki, usunąć wszelkie zapisane dotąd informacje.

8. Dostęp do danych osobowych i możliwość ich sprostowania lub usunięcia

Każdy ma prawo do dostępu do własnych danych osobowych oraz do ich sprostowania lub usunięcia. Dodatkowo każdy ma prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, złożenia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez EMM i przeniesienia danych osobowych. To oznacza, że użytkownik może przesłać do nas żądanie przekazania swoich danych osobowych w postaci pliku komputerowego do innej, wybranej przez użytkownika organizacji. Wszelkie zgłoszenia dotyczące dostępu, sprostowania, usunięcia lub przekazania danych osobowych, jak również formularze wycofania zgody oraz skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy przesyłać na adres privacy@emm.com. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej i nie później niż w ciągu czterech tygodni. EMM informuje też, że skargi można przesyłać również do krajowego organu sprawującego nadzór nad ochroną danych osobowych. W tym celu należy kliknąć poniższe łącze: https://giodo.gov.pl

9. Sposoby ochrony danych osobowych

EMM poważnie traktuje kwestię ochrony danych osobowych użytkowników i podejmuje wszelkie środki mające na celu zapobieżenie ich nieprawidłowemu wykorzystaniu, utracie, nieuprawnionemu wykorzystaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu i nieuprawnionej modyfikacji tych danych. W przypadku podejrzenia, że przekazane nam dane osobowe są niewystarczająco chronione lub są nieprawidłowo wykorzystywane, prosimy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta lub przesłać wiadomość na adres privacy@emm.com.

Oświadczenie o ochronie prywatności dla klientów

Za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności odpowiada firma EMM International BV, z siedzibą w Bohemenstraat 19, 8028 SB, Zwolle, Holandia, właściciel marek EMM, Colad i Hamach.

Dane kontaktowe: www.emm.com Bohemenstraat 19, 8028 SB, Zwolle, Holandia, tel. +31 38 4676600, privacy@emm.com

1. Przetwarzane dane osobowe

EMM International BV przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia usług i/lub dane dostarczone nam przez samych klientów. Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Płeć
 • Data urodzenia
 • Miejsce urodzenia
 • Dane adresowe
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Adres IP
 • Inne dane osobowe przekazane nam w korespondencji bądź telefonicznie
 • Dane dot. lokalizacji
 • Dane dotyczące działań klienta na naszej stronie
 • Dane dotyczące zachowania przeglądarki na różnych stronach (np. jeśli dana firma należy do sieci reklamowej)
 • Lista danych kontaktowych klienta przekazana nam za pośrednictwem aplikacji
 • Rodzaj przeglądarki internetowej i urządzenia
 • Numer konta bankowego


2. Przetwarzane dane specjalne i/lub wrażliwe

Na naszej witrynie ani w ramach naszych usług nie są gromadzone żadne dane o osobach odwiedzających poniżej 16 roku życia bez uprzedniej wyraźnej zgody rodziców lub opiekunów tych osób. Nie mamy jednak rzeczywistej możliwości sprawdzić, czy osoba odwiedzająca ukończyła 16 lat. Zalecamy kontrolowanie aktywności dzieci w Internecie, aby zapobiec gromadzeniu ich danych bez zgody rodziców. W przypadku podejrzenia, że dane osobowe dziecka zostały zebrane bez uprzedniej na to zgody, prosimy skontaktować się z nami, pisząc na adres info@emm.com, aby usunąć te dane.

3. Cel i przyczyny przetwarzania danych osobowych

EMM International B.V. przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • Księgowanie płatności
 • Przesyłanie newsletterów i/lub broszur reklamowych
 • Kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ramach świadczonych usług
 • Przekazywanie informacji o zmianach w zakresie naszych produktów i usług
 • Dostarczanie towarów i usług
 • Firma EMM International B.V. przetwarza dane osobowe, jeśli jest do tego zobligowana z mocy prawa; dotyczy to m.in. danych niezbędnych do sporządzenia deklaracji podatkowych


4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W sprawach, które mogą mieć (poważne) konsekwencje dla ludzi, EMM nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Za decyzje podjęte w zautomatyzowany sposób uznaje się decyzje podejmowane przez programy lub systemy komputerowe bez udziału człowieka (np. pracownika EMM).

5. Czas, przez jaki przechowywane są dane osobowe

EMM International BV przechowuje dane osobowe tak długo, jak długo są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zgromadzone. Przy przechowywaniu wyżej wymienionych danych osobowych stosujemy się do następującej zasady: Dane osobowe klientów są przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy. Jeśli dana osoba wyraziła wyraźną zgodę na kontaktowanie się z nią, jej dane osobowe są przechowywane do czasu rezygnacji przez tę osobę z subskrypcji/wycofania zgody na kontakt.

6. Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

EMM udostępnia dane osobowe różnym stronom trzecim wyłącznie, jeśli jest to niezbędne do realizacji warunków umowy oraz w sytuacjach, w których jest to wymagane z mocy prawa. Aby zagwarantować ten sam poziom bezpieczeństwa i poufności danych, jaki obowiązuje u nas, EMM zawiera odpowiednią umowę na przetwarzanie danych z firmami, które będą przetwarzać dane osobowe w naszym imieniu. Firma EMM pozostaje odpowiedzialna za przetwarzanie tych danych osobowych. EMM może przekazywać dane osobowe również innym, wymienionym poniżej stronom trzecim. Wówczas dane są przekazywane wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody osoby, do której dane te należą.

 • Profesjonalni doradcy, tacy jak księgowi czy zewnętrzni doradcy prawni bądź finansowi.
 • Agencje prowadzące badania rynkowe, agencje marketingowe i agencje PR, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.
 • Dostawcy, partnerzy biznesowi i podwykonawcy. i/lub
 • Wyszukiwarki i narzędzia do analizy internetowej.


7. Pliki cookie i podobne narzędzia

EMM wykorzystuje funkcjonalne, analityczne i śledzące pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na komputerze, w tablecie lub w smartfonie podczas pierwszych odwiedzin na naszej stronie internetowej. EMM wykorzystuje wyłącznie pliki cookie w celach technicznych. To pozwala nam zapewnić prawidłowe działanie naszej witryny oraz pozwala zapamiętać preferowane ustawienia. Pliki cookie pomagają nam także dbać o funkcjonalność witryny i jej stały rozwój. Dodatkowo wykorzystywane przez nas pliki cookie zapamiętują historię przeglądania, co pozwala nam oferować spersonalizowane treści i reklamy. Podczas pierwszych odwiedzin naszej witryny osoba odwiedzająca jest informowana o wykorzystywanych przez nas plikach cookie i poproszona o zgodę na ich zainstalowanie. W celu zrezygnowania z używania plików cookie należy tak skonfigurować przeglądarkę, aby nie zapisywała żadnych plików cookie. Dodatkowo można, z poziomu ustawień przeglądarki, usunąć wszelkie zapisane dotąd informacje.

8. Dostęp do danych osobowych i możliwość ich sprostowania lub usunięcia

Każdy ma prawo do dostępu do własnych danych osobowych oraz do ich sprostowania lub usunięcia. Dodatkowo każdy ma prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, złożenia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez EMM i przeniesienia danych osobowych. To oznacza, że klient może przesłać do nas żądanie przekazania swoich danych osobowych w postaci pliku komputerowego do innej, wybranej przez klienta organizacji. Wszelkie zgłoszenia dotyczące dostępu, sprostowania, usunięcia lub przekazania danych osobowych, jak również formularze wycofania zgody oraz skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy przesyłać na adres privacy@emm.com. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej i nie później niż w ciągu czterech tygodni. EMM informuje też, że skargi można przesyłać również do krajowego organu sprawującego nadzór nad ochroną danych osobowych. W tym celu należy kliknąć poniższe łącze: https://giodo.gov.pl

9. Sposoby ochrony danych osobowych

EMM International BV poważnie traktuje kwestię ochrony danych osobowych użytkowników i podejmuje wszelkie środki mające na celu zapobieżenie ich nieprawidłowemu wykorzystaniu, utracie, nieuprawnionemu wykorzystaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu i nieuprawnionej modyfikacji tych danych. W przypadku podejrzenia, że przekazane nam dane osobowe są niewystarczająco chronione lub są nieprawidłowo wykorzystywane, prosimy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta lub przesłać wiadomość na adres privacy@emm.com.

Kontakt

Formularz kontaktowy

Dziękujemy za wiadomość! Skontaktujemy się z Tobą wkrótce