Ważne ostrzeżenie dot. URS 600

WAŻNE OSTRZEŻENIE DOT. DESTYLARKI DO ROZPUSZCZALNIKÓW HAMACH URS 600
Numery artykułów 000821 i 000822

Destylarki URS 600 są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Są często używane w miejscach, gdzie występują niebezpieczne substancje, takie jak farby, lakiery i rozpuszczalniki. W związku z tym są obecne zagrożenia związane z destylarką i jej otoczeniem, które wymagają zachowania odpowiednich środków ostrożności.

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że destylarki URS 600 nie zawsze są instalowane, używane i (lub) utrzymywane zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową dostarczoną razem z destylarką URS 600 ani zgodnie z obowiązującymi przepisami. To może prowadzić do ZAGROŻENIA WYBUCHEM.

Holenderski inspektorat SZW Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia wydał zakaz eksploatacji tego produktu ze skutkiem natychmiastowym do odwołania.

Jeśli urządzenie zostało już włączone do eksploatacji, należy postąpić w następujący sposób:

  • a) Dla bezpieczeństwa destylarkę URS 600 należy wyłączać przyciskiem Off. Następnie odczekać, aż destylarka URS 600 schłodzi się i zgaśnie lampka FAN, tak aby bezpiecznie otworzyć zewnętrzną pokrywę (pokrywę zabezpieczającą) oraz wewnętrzną pokrywę URS 600 i wyjąć produkty.
  • b) Natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się destylarka URS 600 w celu jak najszybszego odprowadzenia ulatniających się oparów rozpuszczalnika. Sprawdzić, czy w pomieszczeniu nie ma innych oparów grożących wybuchem i je usunąć.

NIE WYJMUJ WTYCZKI Z GNIAZDA (JEŚLI TAM JEST) PODCZAS PRACY DESTYLARKI.

Na zakończenie prosimy o przesłanie wiadomości e-mail z danymi teleadresowymi na adres URS600@emm.com jako potwierdzenie odbioru tego pisma. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że zapoznałeś się z treścią pisma, i możemy użyć Twojego adresu e-mail do przesłania dalszych informacji.

Formularz kontaktowy