Międzyna rodowe centrum wiedzy i doświad czenia

Progress is everything. Achieve it with EMM!

Firma EMM uruchomiła Międzynarodowe Centrum Wiedzy i Doświadczenia (International Knowledge and Experience Centre), które w jednym miejscu gromadzi informacje uzyskane ze wszystkich rynków, od poszczególnych klientów i od innych podmiotów działających w naszej branży. Twoje pytania, komentarze i spostrzeżenia wzmacniają grupę. Tym samym członkowie grupy mogą wzmocnić Twój biznes. Razem wiemy więcej! Organizujemy warsztaty w celach szkoleniowych I strategicznych. Przykładowo- na temat szans ojawiających się na innych rynkach, takich jak przemysł, szkutnictwo czy przemysł lotniczy. W Centrum oferujemy szkolenia produktowe dotyczące nowych produktów, procesów i systemów.

"Kompleksowe szkolenie produktowe zdec ydow anie po dnios ło moje kw alifikacje"

- Klient Centrum Wiedzy

"Sesja strategiczna była dla mnie okazją do porównania stosowanych praktyk z innymi przedstawicielami branży…"

- Klient Centrum Wiedzy

"Szczegółowe szkolenie produktowe nauczyło mnie nowych rzeczy i rozwinęło moje umiejętności zawodowe!"

- Klient Centrum Wiedzy

"Dzięki dokładnemu poznaniu zasady działania centralnego odsysu mogę teraz zmodyfikować nasz proces i uzyskać oszczędności..."

- Klient Centrum Wiedzy

EMM gorąco zachęca Państwa do udziału w oferowanych szkoleniach. W celu rejestracji na daną sesję lub uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod adresem sales@emm.com. Zachęcamy do wspólnego gromadzenia i przekazywania nowej wiedzy.

 

"Miejsce , w k tórym możes z zdobywać wiedzę i dzielić się nią!"

 
Matthieu de Vries
Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji
EMM International BV

Bierzmy udział wspólnie! Szkolenia EMM.

EMM gorąco zachęca Państwa do udziału w oferowanych szkoleniach.